Catholic Wedding

ขั้นตอนพิธีแต่งงานแบบคริสต์ (คาทอลิก)

พิธีแต่งงาน สำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกนั้นจะเชิญบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธี ปกติจะกระทำระหว่างพิธีบูชามิสซา
ซึ่งพิธีการจะเป็นไปตามข้อกำหนด ที่กฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิกบังคับไว้ ดังนี้ :

1. บาทหลวงจะยืนอยู่บริเวณหน้าแท่นพิธี เมื่อแขกเข้ามานั่งพร้อมเพรียงกันแล้ว เจ้าบ่าว หัวหน้าเพื่อนเจ้าบ่าว
เพื่อนเจ้าสาว ก็จะมายืนรออยู่บริเวณหน้าแท่นพิธี

2. เมื่อถึงเวลา ดนตรีในโบสถ์จะเริ่มบรรเลงเพลงเพื่อเปิดตัวเจ้าสาว จังหวะนี้แขกที่มาร่วมพิธีในงานจะลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการให้เกียรติ กับเจ้าสาว ขบวนนำโดยเด็กโปรยดอกไม้ เพื่อนเจ้าบ่าว เด็กถือแหวนที่ใช้ประกอบพิธี ตามด้วยเจ้าสาวเดินคล้องแขนมาพร้อมกับบิดาของตนซึ่งมีความหมายว่าบิดามีความเต็มใจที่จะยกลูกสาวให้กับเจ้าบ่าว

วงดนตรีบรรเลงนิยมใช้เครื่องดนตรีที่ไม่โฉ่งฉ่าง เช่น ไวโอลิน วงเครื่องสาย ออร์แกน เปียโน ฯลฯ
และเพลงที่นิยมนำมาบรรเลงได้แก่ Wedding March, Bridal Chorus

3. เมื่อถึงหน้าแท่นพิธี พ่อเจ้าสาวก็จะส่งตัวเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าว ณ จุดนี้เจ้าบ่าวก็จะเข้าไปยื่นอยู่คู่กับเจ้าสาวแทน
จึงเป็นที่รู้กันของแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี ว่าทางครอบครัวของเจ้าสาวได้ยกเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวอย่างเต็มใจและถูกต้อง

ตามประเพณี

4. จากนั้นบาทหลวงผู้ประกอบพิธีนั้นจะอ่านข้อคัมภีร์เกียวกับการใช้ ชีวิตคู่
เพื่อให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวรับทราบถึงภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกัน

5. หลังจากนั้นคู่บ่าวสาวกล่าวคำมั่นสัญญาต่อกัน ต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นพยาน
ว่าจะทั้งคู่ยอมรับเป็นสามีภรรยาและรักษาสัญญาจนกว่าจะตายจากกัน

6. หลังจากกล่าวคำปฏิญาณ ก็จะเข้าสู่พิธีการสวมแหวน หรือพิธีแลกแหวน โดยเจ้าบ่าวจะรับแหวนจากเด็กถือแหวน
แล้วส่งให้กับผู้ประกอบพิธีเสกแหวน และเจ้าบ่าวจะรับแหวนกลับมาเพื่อสวมบนนิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าสาว

จากนั้นเจ้าสาวก็จะรับแหวนอีกวงมาสวมให้กับเจ้าบ่าวที่นิ้วนางข้างซ้ายเช่นกัน
วงดนตรีบรรเลงเพลงจังหวะช้า ขณะสวมแหวน เพื่อสร้างความประทับใจ
เช่น Jesu Joy of Man’s Desiring ,  Canon in D Major เป็นต้น

7. หลังจากพิธีสวมแหวน บาทหลวงจะทำการประกาศให้คู่บ่าวสาวเป็นสามีภรรยา
และผู้ร่วมพิธีในวัดหรือโบสถ์จะปรบมือแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนั้น

8.เมื่อจบพิธี บาทหลวงจะให้คู่บ่าวสาว (สามี-ภรรยา) เซ็นชื่อในใบรับรองเพื่อเป็นหลักฐาน ว่าทั้งคู่ได้แต่งงานกันที่วัด
หรือโบสถ์แห่งนี้ โดยมีพยานเซ็นร่วมด้วย เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งพยานจะเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันและอยู่กันนานชั่วชีวิต
วงดนตรีบรรเลงเพลงแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ริ่นรมณ์

9. เมื่อเสร็จพิธีคู่บ่าวสาวเดินออกจากโบสถ์ แขกที่มาร่วมงานจะช่วยกันโปรยกลีบดอกไม้ และเมื่อถึงด้านหน้าโบสถ์
เจ้าสาวจะโยนช่อดอกไม้ให้แก่แขกสาวๆที่ยังไม่ได้แต่งงาน
วงดนตรีบรรเลงเพลงสนุกสนาน 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s